TROLL Valp 7,5kg

TROLL VALP tørrfôr er et fullkostfôr utviklet for å dekke alle kjente næringsbehov hos valper, unghunder, samt drektige og diegivende tisper.

Råvarer: Hvete, ris, kylling, animalsk fett, norsk ishavsfisk, mais, kyllingbuljong,
kjøttmel, eggplommer, betemasse, ølgjær, betefiber, vitaminer og mineraler.
Omsettelig energi: ca. 14.500 kJ/3.450 kcal pr.kg fôr 
Protein 25,0%, Fett 12,0%, Fiber 2.0%, Vann 10.0% 
Minaraler 6.5% herav 1.2% kalsium (for bygging av skjelett og tenner) og 1.0% fosfor 
Tilsatt ekstra pr. kg tørrfôr: Vitamin A 13.000 IE, vitamin D3 1040 IE, vitamin
E 63 mg, vitamin C 100 mg. kopper 5.2 mg. 

TROLL VALP finnes i 7,5 Kgs pakning.


 

MER INFO

For de minste
TROLL VALP er et spesialfôr for valper og unghunder. Dette fôret er også godt tilpasset de spesielle behovene som drektige og diegivende tisper har. 

Den viktigste perioden i hunden liv
Utviklingen av TROLL VALP er basert på oppdatert kunnskap fra ledende veterinærer og forskere om riktig sammensatt næring i denne viktige perioden i hundens liv når det skal utvikles muskler, bein og tenner.
Mange hevder at flere av de valpefôr som tilbys markedet har alt for høye 
konsentrasjoner av proteiner og fett, noe som kan føre til uballansert vekst,
spesielt hos storvokste raser. Vi tar hensyn til dette, og inngående testing 
viser gode resultat i så måte.I denne perioden er hundens evner til å utnytte 
karbohydrater i fôret større enn i noe annet stadium i livet. 

Gode forutsetninger for et langt og sunt liv.
I Troll Valp er kornproduktene som brukes av spesiell høy kvalitet. Alle vitaminer 
og mineraler er til stede i riktige mengder slik det anbefales av ledende forskere. 
TROLL VALP er i tillegg beriket med C- og E-vitaminer som kan gi valpen bedret 
almentilstand og gode forutsetninger for et langt og sunt liv.

Esseniselle aminosyrer
Gode proteinkilder gjør TROLL VALP til et fôr der all essiensielle aminosyrer er til 
stede i anbefalte mengder og med riktige innbyrdes forhold. Proteinene er
kroppens byggeklosser, og derfor spesielt viktig gjennom hele vekstfasen.
Spesielt utvalgte animalske og marine fettkilder tilfører konsentrert energi, og de
livsviktige fettsyrene fra Omega 3- og Omega 6-blokkene har fått stor opp-
merksomhet.
Råvarer: Hvete, ris, kylling, animalsk fett, norsk ishavsfisk, mais, kyllingbuljong,
kjøttmel, eggplommer, betemasse, ølgjær, betefiber, vitaminer og mineraler.

Omsettelig energi: ca. 14.500 kJ/3.450 kcal pr.kg fôr 
Protein              25,0% 
Fett                   12,0% 
Fiber                   2.0% 
Vann                 10.0% 
Minaraler            6.5%        herav 1.2% kalsium for bygging av skjelett og tenner 
                                           og 1.0% fosfor 
Tilsatt ekstra pr. kg tørrfôr: Vitamin A 13.000 IE, vitamin D3 1040 IE, vitamin
E 63 mg, vitamin C 100 mg. kopper 5.2 mg.
Bruksanvisning
Ved overgangen fra tispemelk til fast føde skal valpen få mat 3-4 ganger pr. dag.
Anbefalte dagsrasjoner må derfor deles i samme forhold. TROLL VALP består av 
små, sprø kuler som kan gis tørt direkte i skåla, eller de bløtes med lunkent vann
( ikke over 40 grader C) noen minutter før fôring. Tøm og vask skåla umiddelbart
etter bruk for å unngå at rester surner og det utvikles bakterier. Påse at hunden 
alltid har tilgang til friskt vann.
For drektige tisper vil det være en fordel at de også fôres med TROLL VALP de siste
3-4 ukene før fødselen, og de første 3-4 ukene etterpå. I denne perioden øker
tispens næringsbehov opp mot det dobbelte av hennes normalte fôrbehov, og det 
er bedre med deling i to måltider pr. dag enn å gi hele rasjonen på en gang.

De anbefalte fôrmengder er veiledende, og variasjoner på opp mot +/- 20% er ikke
unormalt. 

TROLL VALP består av små, sprø kuler som kan gis tørt direkte i skåla, eller de
bløtes med lunkent vann ( ikke over 40 grader C) noen minutter før fôring. Tøm og
vask skåla umiddelbart etter bruk for å unngå at rester surner og det utvikles 
bakterier. Påse at hunden alltid har tilgang til friskt vann.
     For voksen 10 kg                    For voksen 20 kg                       For voksen 30 kg 
Valpens vekt:   Fôr i dl:   Valpens vekt: Fôr i dl:     Valpens vekt:    Fôr i dl: 

        1                     2                     2                     3                         3                         4 
        2                     3                     4                     5                         6                         7 
        4                     4                     8                     6                       12                         8 
        6                     6                   12                     8                       18                       10 


TROLL VALP er også svært godt tilpasset næringsbehovet hos drektige og diegivende 
tisper. I de siste 3-4 ukene før fødselen og i de 5-6 første etterpå mens hun enda dier
valpene, vil tispens næringsbehov øke opp mot det dobbelte av vanlig mengde. Når
valpene er avvendt går man igjen over til å gi normale mengder av TROLL ELITE eller
TROLL SPORT. TROLL VALP oppbevares tørt og ikke over vanlig romtemperatur.
         TROLL - en uslåelig kombinasjon av tørrfôr og våtfôr, 
                       når kvalitet og sikkerhet teller mest !